Gwasanaeth Cefnogi Ynni Adnewyddadwy Llywodraeth Cymru

EN

Adnoddau a Cymorth

Mae'r gwasanaeth Ynni Lleol yn darparu cymorth technegol ac ariannol i grwpiau cymunedol cofrestredig a BBaChau sydd eisiau datblygu prosiect ynni adnewyddadwy. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy glicio ar y tabiau ar ochr dde'r dudalen hon ac yn y Pecyn Cymorth Ynni Lleol

I gofrestru ar gyfer cymorth prosiect, anfonwch eich manylion drwy fynd i'r dudalen Cysylltwch â Ni.