Gwasanaeth Cefnogi Ynni Adnewyddadwy Llywodraeth Cymru

EN

Cyllid a Chefnogaeth


Swyddogion Datblygu
Mae rhwydwaith o Swyddogion Datblygu lleol ar waith ymhob rhan o Gymru er mwyn helpu grwpiau i ddatblygu eu prosiectau a chael arian. Mae sgiliau'r Swyddogion Datblygu yn ymestyn o agweddau ariannol i dechnegol datblygiadau ac mae ganddynt brofiad o ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol a rhai sy'n eiddo masnachol yng Nghymru. Byddant yn hapus i drafod eich prosiect gyda chi, ar ba gam bynnag y mae. 


Grantiau a benthyciadau 
Mae cyllid ar gael ar gyfer pob cam o ddatblygu prosiect o astudiaethau dichonoldeb cychwynnol hyd at gyllid cyfalaf tuag at gostau adeiladu. Gallwn gynnig cymysgedd o gyllid grant a benthyciadau sy'n addas ar gyfer gofynion pob prosiect i sicrhau'r canlyniad gorau.

I gael  gwybodaeth am y grantiau a benthyciadau a gyhoeddwyd yn ddiweddaraf, cliciwch yma.

Am fap i ddangos prosiectau Ynni Lleol, cliciwch yma.


Fframweithiau contractwyr
Byddwn yn datblygu fframweithiau o gontractwyr er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy. Gall caffael ar gyfer yr hyn sy'n aml yn wasanaethau arbenigol fod yn gymhleth ac mae cymunedau a BBaChau yn aml yn brin o amser ac adnoddau. Drwy greu rhestr o gyflenwyr posibl ar gyfer meysydd megis gwaith cyfreithiol, rheoli prosiect ac ymgynghori technegol, rydym yn gobeithio gwneud y broses o benodi cyflenwr yn gyflymach ac yn haws.